• Gratis bezorgd vanaf €15,-
 • Voor jezelf, een ander of voor feestjes!
 • Wij bezorgen tussen 16:30u en 24:00u.
 • Klantenservice

Privacy Policy

SnoepNu respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijk informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail en/of per contactformulier) aan SnoepNu verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld.

In deze privacy policy komen de navolgende onderwerpen aan bod:

 1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
 2. Beveiligingsniveau;
 3. Marketingactiviteiten;
 4. Rechten van betrokkenen;
 5. Cookies;
 6. Contactgegevens;
 7. Aanpassen privacy policy.
 8. Doeleinden van de gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door u aan SnoepNu worden verstrekt via de website van SnoepNu of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de volgende doelen:

 • Reageren op algemene informatieaanvragen;
 • Reageren op bestellingen;
 • Het onderhouden van de relatie met klanten van SnoepNu.

Indien u hierover vragen heeft, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. U vindt onze contactgegevens onder punt 6.

 1. Beveiligingsniveau

SnoepNu beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen. Daarmee minimaliseren we het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en ongevraagde wijziging. Daartoe maken we gebruik van firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 6.

 1. Marketingactiviteiten

SnoepNu houdt, in het kader van marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van de bezoekers van haar website. Met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, kunnen worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

SnoepNu kan gegevens van haar leden tevens gebruiken om de relatie met klanten te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het het versturen van een nieuwsbrief, aanbiedingen of acties. Dit gebeurt echter alleen na toestemming van de klant.

 1. Rechten van betrokkenen

Gebruikers hebben te allen tijde recht op inzage in hun gegevens. Gebruikers kunnen ons verzoeken om correctie of verwijdering van hun persoonsgegevens. Gebruiker dient bij een correctieverzoek schriftelijk of via e-mail aan te geven welke wijzigingen hij wenst. Verwijdering kan op schriftelijk of emailsweegs verzoek van een gebruiker worden doorgevoerd, indien de gegevens van de betreffende gebruiker niet meer ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Voor klanten geldt dat zij SnoepNu kunnen verzoeken om verwijdering van de persoonsgegevens die verband houden met een bestelling, zodra deze bestelling is afgerond. We dragen er in ieder geval zorg voor, dat persoonsgegevens van gewezen klanten niet langer dan noodzakelijk door ons worden bewaard en in ieder geval niet langer dan 5 jaar.

 1. Cookies

Evenals andere commerciële websites maakt ook onze website gebruik van de standaard techniek genaamd: ”cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een website op uw computer aangemaakt worden. De cookies bevatten meestal info over de acties die u op die website ondernomen hebt: welke voorkeuren u heeft ingesteld en welke pagina’s u heeft bezocht. U kunt in uw webbrowser aangeven of u cookies wilt toestaan of niet.

 1. Contactgegevens

Vragen en verzoeken rond de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u richten aan: burgerveen@snoepnu.nl

Op werkdagen zijn we tussen 16:00 en 24:00 u telefonisch te bereiken op 06-40300313.

SnoepNu is gevestigd aan de Leimuiderdijk 200, 2154 MN te Burgerveen

 1. Aanpassen privacy policy

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.snoepnu.nl) worden gepubliceerd.

Bedankt voor uw bezoek aan de SnoepNu website en het lezen van onze privacy-policy. Copyright © 2019 SnoepNu. Alle rechten voorbehouden.

 

APRIL 2019

0